Tarih İçinde Ankara - Tarih İçinde Ankara Ankara Tarihi ve Kültürü Dizisi : 1

Tarih İçinde Ankara Ankara Tarihi ve Kültürü Dizisi : 1

tarih içinde ankara SİNCAN ESKİ BUCUK KÖYÜ CAMİİ Eski Bucuk Köyü'nün günümüze sadece camisi gelmiştir. Bir yamaca yapılan cami, dikdörtgen planlı, kır

tarih içinde ankara SİNCAN ESKİ BUCUK KÖYÜ CAMİİ Eski Bucuk Köyü'nün günümüze sadece camisi gelmiştir. Bir yamaca yapılan cami, dikdörtgen planlı, kırma çatılı, kagir bir yapıdır. Caminin dış duvarları, yamaçta kalan kuzey ve doğu kuzey cephelerinde taş kullanılmıştır. Son cemaat yeri ve minaresi yoktur. Caminin kesme taş kaplı doğu ve güney cephe duvarlarında altta ve üstte ikişer dikdörtgen pencere olup, alttakiler büyük, üsttekiler küçüktür. Pencerelerin lentolarına kemerler motif olarak işlenmiştir. Çatısı alturka kiremit kaplıdır. Batıdan kemerli bir kapı ile girilen cami harimi, boyuna dizilmiş ikişerden dört adet ahşap direkle, boyuna üç sahına ayrılmıştır. Kapalı olan kuzey duvarında ahşap mahfel vardır. Ahşap tavanında herhangi bir süsleme yoktur. Caminin içindeki direkler, zarif konsollarla tavanı taşımaktadır. İç duvarlarda, sonraki yıllarda yapıldığı tahmin edilen hat ve bitkisel bezemeler vardır. Caminin kuzeyine, yakın zamanlarda eklenmiş, eski eser olmayan türbesi bulunmaktadır. Türbenin içinde kimlere ait olduğu bilinemeyen 4 adet mezar olup, çok eski olmayan bir zamanda bu mezarların üstü örtülmüştür. Camide onarım kaydı dışında bir yapım kitabesi bulunmamaktadır. Mimari elemanları, yapı malzemesi ve çevredeki benzer yapılarla karşılaştırılarak yapıyı, XV- XVI. yüzyıllara tarihleme mümkündür. Bucuk Köyü Camii (2005, A.K.) 219

tasarım ve programlama : hızır seven