Prusa'dan Günümüze Bursa Medeniyetin İpek Şehri - Bursa Büyükşehir Belediyesi Prusa'dan Günümüze Bursa Medeniyetin İpek Şehri

Bursa Büyükşehir Belediyesi Prusa'dan Günümüze Bursa Medeniyetin İpek Şehri

318 PRUSA'DAN GÜNÜMÜZE BURSA Hüdavendigar Külliyesi. HÜDAVENDİGÃ?R KÜLLİYESİ Hüdavendigar Külliyesi; Kentin batı tarafında, Çekirge semtinde, Eski Kap

318 PRUSA'DAN GÜNÜMÜZE BURSA Hüdavendigar Külliyesi. HÜDAVENDİGÃ?R KÜLLİYESİ Hüdavendigar Külliyesi; Kentin batı tarafında, Çekirge semtinde, Eski Kaplıca'nın batısında, I. Murat ve Hamam Caddeleri arasında kalan bölgededir. Hüdavendigar Külliyesi olarak bilinen Sultan I. Murad Külliyesi 1363-1366 yıllarında Bursa Ovası'na bakan tepenin üzerinde yapılmış olup, cami, medrese, imaret, çeşme, hamam ve türbeden oluşmaktadır. Abdeshane ve tuvaletlerin önünde, iki adet anıtsal özelliklere sahip çınar ağacı vardır. Külliyenin bulunduğu mahalle, Bizanslılar döneminden beri Bursa'nın en eski mahallesidir. dir. Yaygın görüş, caminin Bizans yapı ustaları tarafından yapıldığıdır. Caminin giriş cephesi, Venedik saraylarını andırmaktadır. Gerçekten de caminin kemerleri ve giriş bölümünün yapı biçimi hiçbir Bursa yapısında görülmeyen özellikler taşımaktadır. Sultan I. Murad (Hüdavendigar) tarafından yaptırılan camii, iki katlıdır Büyük bir kubbesi olan camiinin son cemaat yeri, beş küçük kubbeyle örtülüdür.. Altta cami, üstte medrese yer almaktadır. Caminin dışında, ayrı alanlarda olması gereken zaviye ve medrese mekanları burada ibadet yeri ile iç içedir. Üst kat- Hüdavendigar Cami içi. Hüdavendigar Camii ve Medresesi 1363 yılında yapımına başlanan ancak 19 yılda tamamlanabilen Hüdavendigar Camii, "Ters T" planlı yapı özelliğine sahip olmasına rağmen, caminin kemerleri ve giriş bölümünün yapı biçimi incelendiğinde hiçbir Bursa yapısında görülmeyen özellikler taşıdığı görülür. Caminin yapımında Bizans devrinden kalma devşirme malzeme kullanılmıştır. Hatta kullanılan malzemelerden dolayı caminin Bizans kilisesinden dönüştürüldüğü iddia edilse de, caminin yeni baştan yapıldığı görüşü hakimHüdavendigar Medrese ve Camisi Rölevesi 1947. Arşiv: S. Çetintaş

tasarım ve programlama : hızır seven