Prusa'dan Günümüze Bursa Medeniyetin İpek Şehri - Bursa Büyükşehir Belediyesi Prusa'dan Günümüze Bursa Medeniyetin İpek Şehri

Bursa Büyükşehir Belediyesi Prusa'dan Günümüze Bursa Medeniyetin İpek Şehri

83 PRUSA'DAN GÜNÜMÜZE BURSA egemenliğine geçmiştir. İnegöl, 1078 yılında Selçuklu egemenliğine girdi, 1097'de Haçlı Savaşları sonunda tekrar Bizans yö

83 PRUSA'DAN GÜNÜMÜZE BURSA egemenliğine geçmiştir. İnegöl, 1078 yılında Selçuklu egemenliğine girdi, 1097'de Haçlı Savaşları sonunda tekrar Bizans yönetimine bırakıldı, Osmanlı Beyliği'nin kuruluşuna kadar bir kaç kez Bizans ve Türkler arasında el değiştirdi, Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu sırasında (1299-1300) Turgut Alp tarafından fethedildi. Mondros Mütarekesi'nden sonra Yunan işgaline uğrayan İnegöl, 6 Eylül 1922'de Yunan işgalinden kurtuldu. Ekonomi: Mobilya üretimi ile meşhur olan İnegöl ilçesi, coğrafi konumundan ötürü cumhuriyet döneminde büyük bir gelişme göstermiştir. Çevresindeki ormanlar nedeniyle 1980'lere kadar orman ürünleri alanında imalat sanayi gelişmiştir; 1980 sonrasında ise Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulması ile birlikte orman ürünlerinin yanında tekstil, otomotiv yan sanayi ve diğer sanayi kollarında da gelişmiştir. 1976 yılında kurulan İnegöl Organize Sanayi Bölgesi Türkiye'nin ilk organize sanayi bölgeleri arasında yer alır. Türkiye ihracatının binde yedisini İnegöl firmaları gerçekleştirir. Tarım: İnegöl'de ekonomik hayatın temel unsurlarından birisi tarımdır. İlçede polikültür tarım yapılır. Tarla ürünleri, sebze ve meyve yetiştirilir. İlçede yetiştirilen sebze ve meyve ürünleri yurtdışına da pazarlanır. Sebzecilik alanında domates önemli yere sahiptir. Turizm: Boğazova Yaylası, Arabaoturağı Yaylası, Alaçam Yaylası ve tarihi çınarlar gibi tabii güzelliklere sahip olan İnegöl'de, Hilmiye Köyü'ndeki Oylat Kaplıcası, köyün güneyindeki Oylat Mağarası, Sullur Mağara, İki Kapılı Mağara ve Zilli Mağara; İnegöl Maden Suyu Tesisleri, İnegöl'ü çevreleyen dağlardaki avcılık potansiyeli, zengin tarihi eserler, 19.yy'a tarihi evler ilçeyi turizm açısından cazip kılmaktadır. İnegöl'ün 13 km batısında Sultan köyünde XIV. yüzyılda yaşamış Germiyanoğlu Geyik Baba ile Balım Sultan adına, Orhan Bey tarafından yaptırılmış Geyikli Baba Türbesi önemli bir ziyaret yeridir. Tarihi-Kültürel Mekanlar: Hamza Bey Cami, Yıldırım Cami (Cuma Camii), Kurşunlu Cami, Kurşunlu Han ve Ortaköy Kervansarayı ve İshak Paşa Cami ve külliyesi İnegöl'deki tarihi eserlerdir. İshak Paşa Camii ve Külliyesi: 1481'de Sadrazam İshak Paşa tarafından yaptırılan İshak Paşa Cami ve Külliyesi bahçesinde İshak Paşa'nın türbesi, Sultan II. Murad Han'ın eşi Tacünnisa Sultan'ın türbesi yer almaktadır. Külliye'de olması gereken imret, han ve ahırlar yıkılmıştır. Yıldırım Camii (Cuma Camii): Osmanlı mîmarîsinin ilk yapılarındandır. Kurşunlu Köyü Camii: Yıldırım Bayezid döneminde inşa edilmiştir. Geyikli Baba Türbesi: İnegöl'e 13 km uzaklıkta Sultan köyündedir. Osmanlı mimarisinin ilk türbelerindendir. Orhan Gazi, Germiyanoğlu Geyik Baba ve Balım Sultan için yaptırmıştır. Türbenin yanında bir camii ve hamam vardır. Ortaköy Kervansarayı: İki katlıdır, üst katı harap, zemin katı metruktur. Yıldırım Bayezid devrinin menzil konaklarındandır. Hamzabey Camii: Yıldırım Bayezid dönemi eseridir. Oylat kaplıcaları. Oylat mağarası. Cumhuriyetin ilk yıllarında İnegöl. Arşiv: R. Kaplanoğlu Cumhuriyet Bayramı töreni.

tasarım ve programlama : hızır seven