dunden-bugune-kucukcekmece - Küçükçekmece Belediyesi Dünden Bugüne Küçükçekmece

Küçükçekmece Belediyesi Dünden Bugüne Küçükçekmece

Efsaneden Gerçeğe: Küçükçekmece Gölü Efsanesi ve Garip Dede Prof. Dr. Aynur Koçak Özet "Küçükçekmece Gölü"nde yapılan arkeolojik incelemelerde kayıp b

Efsaneden Gerçeğe: Küçükçekmece Gölü Efsanesi ve Garip Dede Prof. Dr. Aynur Koçak Özet "Küçükçekmece Gölü"nde yapılan arkeolojik incelemelerde kayıp bir şehir bulunması ve bölgede bu konuyla ilişkilendirilebilecek bir efsanenin anlatılıyor olması böyle bir çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Makalede Küçükçekmece Gölü'nün oluşumunu ve ad alışını anlatan efsaneden yola çıkılarak efsanelerin gerçekliği üzerinde duruldu. Göllerin oluşumlarıyla ilgili efsanelerde yaşlı bir adam halktan yardım ister, insanlar bu adamı geri çevirir. Sonra insanlar ve yaşadıkları yer sular altında kalarak yok olurken o bölgede bir göl oluşur. Anadolu'da göllerin oluşumunu açıklayan bu efsanelerde görülen Hızır/ihtiyar adam motifi Küçükçekmece Gölü'yle ilgili efsanede Garip Dede adlı bir şahsiyetin çevresinde teşekkül etmiştir. Bugün, Göl'ün yakınında Garip Dede'nin Türbesi bulunmakta; bölge halkı bu türbeyi ziyaret etmekte ve onun kerametleriyle ilgili menkıbeler anlatmaktadır. Garip Dede Türbesi sosyal, psikolojik ve ekonomik işlevleriyle halkı kucaklamaktadır. Bu çalışmada, Küçükçekmece Gölü'nün oluşumu, Göl'ün ad alışı ve Garip Dede ekseninde efsanenin gerçekliği irdelenecektir. Abstract That archaeological excavations unearthed a city in Küçükçekmece Lake and a legend exists about a lost city in the region is the main focus of this article. Starting with the legend of the formation and naming of the lake, the reality of the myth is questioned in the article. According to the myths, which tell about how lakes were formed, an old man asks for help, yet not a single person offers to help him. All the people who refuse to help together with the region they are living in are destroyed by a deluge, and a lake is formed accordingly. The "Hızır (an immortal person believed to come in time of need)/Old man" theme common to Anatolian legends regarding the evolution of lakes is repeated in the legend about Küçükçekmece Lake as the "Garip Dede" figure. In present, "Garipdede" tomb, which is near the lake, is often visited by the local people and legends about his miracles are narrated. The tomb of Garip Dede has social, psychological and economic functions for the local people. This article studies the myth regarding the formation of the lake and its name within the context of "Garip Dede". Key Words: Küçükçekmece Gölü, Garip Dede, efsane. Anahtar kelimeler: Küçükçekmece Gölü, Garip Dede, efsane. 244 IV. Efsaneden Gerçeğe: Küçükçekmece Gölü Efsanesi ve Garip Dede Prof. Dr. Aynur Koçak

tasarım ve programlama : hızır seven